Vi tilbyr utbygging av fiber til tettbygde strøk og industrifelt ved graving.

Vi har god kunnskap og erfaring med å grave i og rundt eksisterende rør, ved kabelfeilretting, samt i forbindelse med rørinspeksjon.

Graving

Striper ferdig.png