Nitral har lang erfaring i blåsing av fiberkabel av alle typer og fibertall.

Bedriften har utviklet egne verktøy og utstyr og tar oppdrag i en stor del av landet.

Mikrokabel er bra når det er mindre strekninger som skal nettlegges. Mikrokabel blåses med Breeze eller Airstream blåsemaskin og kan blåses ca. 1km med Airstream og 700m med Breeze. Mikrokabel finnes i alt fra G2 til G144 kabel, altså 2 fibertråder til 144 fibertråder. Fra fordelerskap og inn til husstander brukes oftest G2 eller G4 kabler, så sant det ikke er tomannsboliger eller andre mindre flermanns komplekser, da brukes ofte G12 eller G24.

Kanalkabel er er en tykkere og sterkere kabel som blir brukt hvis det er lengre strekninger som skal nettlegges, gjerne i grøfter langs veiene fra et sted til et annet. Kanalkabel blir blåst med Tornado blåsemaskin og kan blåses opp imot 2km med perfekte forhold og bra luftgjennomstrømning. Den minste kanalkabelen som kan blåses i en Tornado er G12, mens den største er G432

I de siste årene har blåsing av nye kabler i okkuperte rør blitt stadig mer aktuelt.
Det gir netteier gode muligheter til å utnytte eksisterende traseer til nye kabler uten å investere i nye.
Når man skal blåse i okkuperte rør trenges en Y-kobling. Denne settes på røret man skal bruke, hvor
Y-koblingen fører den gamle kabelen ut et sted, og et nytt DL40mm rør inn et annet sted, slik at man har det trykktett og kan fremføre neste kabel.

Trykktesting og tetthetstesting av nye kabelrør er krav som enkelte netteiere stiller til entreprenører for å sikre riktig kvalitet på infrastruktur.

Nitral tilbyr alle disse tjenestene.

Kabelblåsing

Striper ferdig.png