Ved hjelp av en aktiv sonde som sender ut radiosignaler

kan man inspisere rørene innvendig for å finne ut om et rør er skadet,

eller om rørtrasèen har andre feil/mangler 


Man kan også bruke sonden til å finne ut hvor rørtrasèer går
eller om et det er en stopp/ukjent kum et sted på trasèen.

For å finne ut disse tingene legger man sonden i røret, 
kobler på blåseutstyret og setter på svak luft slik at sonden 
vil stoppe hvis den møter på skader eller gjenstander som gjør
at man ikke kan føre kabel gjennom røret.

For å finne ut hvor sonden går, eller hvor den har stoppet, 
går man over trasèen med et søkeverktøy, i vårt tilfelle en Ridgid.
Sonden har også gjenger slik at den passer overens med stakefjører, 
og man kan stake sonden bortover for å finne ut hvilken vei røret går.

Rørinspeksjon/Rørvisning

Nitral CDS AS

 Isebakkeveien 43

     1788 Halden

Kontakt oss

Vi har åpent

Mandag - Fredag

07.00 - 17.00

Isebakkeveien 43

     1788 Halden

 69 98 00 98

Adresse

© 2020 Nitral cds as